Valle Aktiv

Adresse: Nordibøvegen 151, N- 4747 Valle
Telefon: 97708526       E-post: tmyru@start.no


Om oss

Turløyper

Me arbeider med rydding og merking av turløyper i Valle.
Her er Henrik West som er ein sentral person i dette arbeidet på toppen av Valefjell.

Fjelltur med guide

Me arrangerer fjellturar med guide i Valleheiane.

Sykkelutleige

Her kan du leige sykkel for lette rundturar i nærområdet eller stisykling.
Utleige av sykkel skjer gjennom Bratt friluftsliv som er samlokalisert med Valle Aktiv i låven i Valle sentrum. Gå inn på www.viavalle.no for booking av syklar.
Me har også laga kart over flotte sykkelturar i dalbotnen i Valle.
Karta ser de nederst på sida.

Valle austhei Her ser du løypenett og aktuelle fjelltoppar aust for Valle Sentrum.
Homfjell med Einang nede til venstre. Det går turløype opp på Einang og vidare over Homfjell med retur til grenda Homme.
SONDRELÅMI Me har rydda ei løype i Tveitebølii som er svært nær ei "uvyrslåm" Sondre Norheim køyrde i si tid.
Rydding av turløyper. Her er nokre bilete: